Cyberly deltar i Almedalen som bubblar av inspirerande möten och idéer. Joanna Sjölander, Cyberlys klusterledare, är på plats för att diskutera cybersäkerhet och försvarsinnovation. Bland annat har hon pratat med Patrik “Paf” Fältström som är CSO på Netnod, ett av Cyberlys medlemsföretag.

Patrik är i Almedalen för att inspirera och provocera. Hans budskap i år handlar generellt om att ha attityden “jag kan och jag vill” och mer specifikt om gott ledarskap med fokus på vilken effekt som verksamheten ska uppnå.

Utgå från vad som är företagets huvuduppgift och hur man säkerställer att den kan uppnås. Risk och sårbarhetsanalyser ska göras för hela verksamheten mot tänkbara och otänkbara hotbilder. Digital säkerhet är en given del i detta.

Ta del av fler insikter i videon.