Address

Repslagaregatan 19
582 22 Linköping
  • Utveckla ditt ledarskap
  • Utnyttja vår HR-kompetens
  • Rekrytera rätt kompetens

Paragera grundades 2007 av Mats Klippinger och Mikael Sundh som handelsbolag och blev AB 2009. Namnet kommer av ”Parera” och ”Agera” – ord som beskriver saker som chefer och ledare ofta får ägna sig åt. Under 2019 bestämde sig Mikael för att växla ned sitt engagemang och hans andel i företaget togs då över av sex andra medarbetare.

Vi vill skapa affärsnytta och hjälpa våra kunder till ökad lönsamhet. Ofta går vägen till detta genom ökad genomförandekraft. Och det är där vi kommer in – vi jobbar varje dag med att skapa förutsättningar för våra kunder att bli än mer lönsamma. Det kan handla om att tillhandahålla stöd till företag i form av våra HR-utvecklare med gedigen HR-kompetens, att hjälpa till att hitta rätt kompetens vid en rekrytering, genom ledarutveckling och utvecklingsinsatser för medarbetare eller att driva förändringsprojekt av olika slag.

Ett sunt och tryggt ledarskap skapar inte bara en effektiv och harmoniskt organisation, det är även ett effektivt konkurrensmedel. Det är ett sätt att differentiera sig, som inte kan kopieras av konkurrenter utan vidare. Och det är just dit alla våra insatser ska leda – till högre prestation, större effektivitet och fler nöjda medarbetare hos våra kunder.