Cendio startades 1992 av några unga entreprenörer från Linköpings universitet som brann för Linux och så kallad öppen kod. Idag – mer än 30 år senare – ger Johan Igheimer, Jean Zagonel och deras 13 kollegor över 200 000 användare världen över tillgång till som använder Linux. Via Cendios programvara ThinLinc kan man koppla upp sig och nå de verktyg och system man behöver från vilken dator som helst.
– Redan från början har Linux varit en fri programvara med öppen källkod. Vår remote-lösning ThinLinc är byggd på samma sätt, vilket våra kunder uppskattar. Vi är den enda företagsprodukten på marknaden som är Linux fullt ut.

I början var 90-talet var Linux nytt och kanske det allra hetaste inom hela datorvärlden. Cendio startades av ett gäng studenter vid Linköpings universitet för att erbjuda service och support kring Linux och annan öppen programvara. Företaget fick tidigt flera prestigefulla uppdrag, bland annat låg man bakom den första internetbanken som Östgötabanken startade samt sajten bytbil.com. Cendio har även utvecklat Fröken Ur, som fortfarande nås på nummer 90 510.. Med tiden bytte företaget fokus för att inrikta sig mer på att utveckla egna produkter. Bland annat erbjöd man marknaden en egenutvecklade brandväggen, Fuego Firewall

– Konsultverksamheten gick i och för sig bra, berättar nuvarande vd:n Johan Igheimer. Men man insåg att man kunde nå en helt annat skalbarhet via egen produktutveckling.

Idag kretsar det mesta av Cendios verksamhet kring programvaran ThinLinc, en så kallad server client- programvara, som gör det möjligt att från i stort sett vilken dator som helst koppla upp sig mot grafiska Linux-miljöer som finns på annan plats. Företaget har 50 000 betalande och 150 000 som nyttjar den fria versionen världen över. Givetvis finns det flera konkurrenter som erbjuder liknande lösningar. Men enligt företagets marknadschef, Jean Zagonel, har ThinLinc flera unika fördelar.
– Först och främst är vi det enda företaget som fullt ut specialiserat oss på Linux. Jag tror att våra kunder som är vana vid Linux känner igen sig direkt – de märker att vi har samma bakgrund, pratar samma språk och vet att de inte köper grisen i säcken. När man använder en remote-lösning är prestanda och funktionalitet helt avgörande. Målet är att slutanvändaren inte skall märka att man ansluter mot en dator 500 mil bort, upplevelsen skall vara som om jobbar i den dator som står på ditt skrivbord.  Vi hör ofta från våra kunder att förmågan att leverera lokal andvändarupplevelse, hög säkerhet och att är Linux på riktigt, gör att man väljer ThinLinc i stället för så kallade ”Black Box” alternativen, som erbjuds av större aktörer.

Cendios kunder finns över hela världen – primärt  bland univerisitet, forskningsinstitut, biltillverkare, halvledarföretag och försvarsindustri. Alla har det gemensamt att slutandvändaren har behov av kvalificerad programvara som bara funkar på Linux och att det ofta är enorma mängder datorkraft och data som skall nyttjas.. Att använda remote-lösning som ThinLinc ger stora tids- och kostnadsvinster. Johan tar ett exempel.
– Ponera att Volvo vill anlita en expert som är världsledande inom vindtunnlar och som är bosatt i England. Ett alternativ vore att flytta experten till Volvo i några veckor, ett annat att skicka en kraftig arbetsmaskin till England och installera all programvara. Ett mycket smidigare sätt är förstås att bara förse honom med ThinLinc och en inloggning, så är man i gång. Han kommer nå alla verktyg den behöver på ett säkert sätt, utan att behöva kompromissa med sin slutandvändarupplevelse.

Sedan början av december är Cendio med i Swedish Scaleups. Johan menar att det är ett sätt för förtaget att lyfta blicken.
– Vi tycker nog att vi är hyfsat smarta och förnuftiga, men vi inser att vi skulle bli ännu bättre om någon kommer utifrån och ställer några obekväma frågar till oss. Det är lätt att drabbas av tunnelseende. Vi behöver hjälp av personer med andra perspektiv, som har gjort en snabb tillväxtresa tidigare och som har nätverken. Kanske var vi lite skeptiska till att börja med, men vi har fått mycket gott förtroende för våra kontaktpersoner på Linköping Science Park.

Cendios ambition är nu att växa snabbt på en internationell marknad.
– Vi vill öka vår närvaro och ta marknadsandelar såväl i Europa som i USA, berättar Jean. Jag är övertygande om att vi kan hitta fler kunder bland företag som befinner sig på en högteknologisk nivå, exempelvis inom halvledarbranschen.