Final application date

1 March, 2022

Company

Agricam

Varför Agricam?

Agricam moderniserar mjölkproduktionen och våra lösningar bidrar till djurhälsa och lönsamma gårdar. Vi går nu i en ny fas där bolaget skall etablera flera kontor i Sverige och internationellt. Vi är redan igång med vår första utlandssatsning i Frankrike och under kommande år så är vår ambition att bli ett ledande globalt varumärke inom #agtech.

 

Vad ska du göra?

Attrahera medarbetare med rätt kompetens och attityd till bolaget. Det huvudsakliga uppdraget handlar om att säkerställa kompetensförsörjning av specialister och ledare till bolaget, inklusive onboarding samt att även ansvara för den kontinuerliga kompetensutvecklingen i bolaget.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Driva rekryteringsprocesser och samarbeta med rekryterande chefer
  • Leda rekryteringsprojekt
  • Proaktivt arbeta med att attrahera rätt kandidater genom digitala verktyg, outbound search och därmed ansvara för att bolaget ständigt har en uppdaterad talent acqusition pipeline
  • Bygga nätverk lokalt på de orter bolaget har kontor och därigenom attrahera rätt människor
  • Vara delaktig i att driva utvecklingen och förbättra rekryteringsprocessen
  • Ansvara för onboardingen av nya kollegor
  • Leda kompetensutvecklingsarbetet av ledare och specialiser i bolaget