Final application date

15 May, 2022

Company

SICK IVP

Contact

Charlotte Axelsson

charlotte.axelsson@sick.se

+46 739 20 99 50

SICK is a world-leading supplier of sensors and sensor solutions for industrial applications. We are 11 000 employees in 50 countries and our headquarter is located in Freiburg, Germany. SICK in Linköping is an innovation center for Machine Vision and we are 80 committed employees with a big interest in image processing and visualization. For more than 35 years, our team at SICK Linköping has successfully developed and delivered software for technically leading products within the field of 2D and 3D vision, as well as system solutions for i.e. robot guidance and quality control.

We are looking for a Software Developer to our Robot Guidance team!

 • Do you want to work at one of Sweden’s best workplaces?
 • Do you want to be part of overcoming the industrial challenges of the future?
 • Do you want to develop vision systems for industrial robots?

About the position

At SICK Linköping, we develop software for intelligent 2D and 3D cameras. Our cameras help our customers automate and quality assure manufacturing processes and logistics solutions.

In the Department of Robot Guidance we develop camera systems that “put eyes” on industrial robots, so that they can find, identify and handle objects. We build system solutions together with customers and robot manufacturers / integrators, with a focus on usability and customer value.

We function as an inventor’s workshop, where it is important to find and develop solutions for our customers. As a developer, you have great influence over the design of the solutions. We work with applied image processing where we solve real applications with existing algorithms or new variants of them. Your ability to be creative and develop innovative solutions is important.

We offer you

 • Varied tasks in a small cross-functional team.
 • A dynamic environment where you participate in the entire development chain.
 • A workplace where you can collaborate with competent colleagues with expertise in system and software development, algorithms, visualization, user interfaces and automation solutions.
 • Opportunities to experiment and test solutions in practice in our well-equipped robot lab and develop your skills in machine vision and automation / robotics.

We are looking for you who

 • Are a curious developer that loves problem solving and has a broad interest in technology that you like to use.
 • Have the ability to take own initiatives and find solutions both on your own and in groups.
 • Are attracted by a developer position with elements of practical work with industrial robots, cameras and other sensors.
 • Is interested in the craft that software development entails.

Other 

Do you want to know more about our technology? Check out the YouTube clips and links below:

Robot Guidance for the Automotive Industry

Robot Vision: Sensor solutions for robotics

 For more information, please contact:

Thomas Berglund, Head of Robot Guidance R&D, 0722-26 77 68

or

Charlotte Axelsson, HR Manager, 0739-20 99 50

Welcome with your application no later than 2022-05-15! We apply continuous selection, so feel free to submit your application as soon as possible.

At SICK in Linköping, we are very proud of being a healthy and attractive workplace. For many years, we have been elected as one of the best workplaces in Sweden according to the survey Great Place to Work, the latest award is from 2021. We work actively to reduce our climate footprint and we are active in various ways to contribute to the society and to increase diversity at our workplace.

Mjukvaruutvecklare Robot Guidance

SICK är en världsledande leverantör av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar. Vi är ca 11 000 anställda i 50 länder och vårt huvudkontor ligger i Freiburg, Tyskland. SICK Linköping är ett innovationscenter för Machine Vision och vi är 80 engagerade medarbetare med stort intresse för bildanalys och visualisering. I mer än 35 år har vi på SICK Linköping framgångsrikt utvecklat och levererat mjukvara för teknikledande produkter inom 2D- och 3D-vision, liksom systemlösningar för exempelvis robotstyrning och kvalitetskontroll.

Vår avdelning för Robot Guidance söker en Mjuvaruutvecklare

 • Vill du jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser?
 • Vill du vara med och övervinna framtidens industriella utmaningar?
 • Vill du utveckla visionsystem till robotar?

Om tjänsten

På SICK Linköping utvecklar vi mjukvara för intelligenta 2D- och 3D-kameror. Våra kameror hjälper våra kunder att automatisera och kvalitetssäkra tillverkningsprocesser och logistiklösningar.

Inom avdelningen för Robot Guidance utvecklar vi kamerasystem som ”sätter ögon” på industrirobotar, så att de kan hitta, identifiera och hantera föremål. Vi bygger systemlösningar tillsammans med kunder och robottillverkare/integratörer, med fokus på användbarhet och kundnytta.

Vi fungerar som en uppfinnarverkstad, där det gäller att hitta och utveckla lösningar för våra kunder. Som utvecklare har du stort inflytande över lösningarnas utformning. Vi jobbar med tillämpad bildbehandling där vi löser verkliga applikationer med befintliga algoritmer eller nya varianter av dem. Din förmåga att vara kreativ och ta fram innovativa lösningar är viktig.

Vi erbjuder dig

 • Omväxlande arbetsuppgifter i ett litet korsfunktionellt team.
 • En dynamisk miljö där du deltar i hela utvecklingskedjan.
 • En arbetsplats där du får samarbeta med kompetenta kollegor med expertis inom system- och mjukvaruutveckling, algoritmer, visualisering, användargränssnitt och automationslösningar.
 • Möjlighet att experimentera och testa lösningar i praktiken i vårt välutrustade robotlabb och utveckla din kompetens inom machine vision och automation/robotik.

Vi söker dig som

 • Är en nyfiken utvecklare som älskar problemlösning och har ett brett teknikintresse som du gillar att få användning av.
 • Har förmåga att ta egna initiativ och hitta lösningar såväl på egen hand som i grupp.
 • Lockas av en utvecklartjänst med inslag av praktiskt arbete med industrirobotar, kameror och andra sensorer.
 • Är intresserad av det hantverk som mjukvaruutveckling innebär.

Övrigt

Vill du veta mer om vår teknik? Kolla in Youtube-klipp och länkar nedan:

Robot Guidance for the Automotive Industry

Robot Vision: Sensor solutions for robotics

För mer information om tjänsten kontakta:

Thomas Berglund, Head of Robot Guidance R&D, 0722-26 77 68

eller

Charlotte Axelsson, HR Manager, 0739-20 99 50

Välkommen med din ansökan senast 2022-05-15. Vi tillämpar löpande urval, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt.

På SICK Linköping är vi mycket stolta över vår prestigelösa kultur och vårt arbete med att vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Senast 2021 blev vi utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt undersökningen Great Place to Work. Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och engagerar oss på olika sätt för att bidra till samhället och öka mångfalden på vår arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa varandra och att ständigt lära oss nya saker.