Final application date

8 June, 2022

Company

SICK IVP

Contact

Charlotte Axelsson

charlotte.axelsson@sick.se

+46 739 20 99 50

SICK is a world-leading supplier of sensors and sensor solutions for industrial applications. We have more than 10,000 employees in 50 countries and our head office is located in Freiburg, Germany. SICK in Linköping is an innovation center for Machine Vision and we are 85 committed employees with a great interest in software development, image analysis and visualization. For more than 35 years, we at SICK in Linköping have successfully developed and delivered software for technology-leading products in 2D and 3D vision, as well as system solutions for e.g., robot control and quality control.

 • Do you enjoy algorithmic challenges in the Machine Vision domain?
 • Do you want to develop next generation technology to minimize waste and improve our environment?
 • Do you consider yourself a proficient developer in C++?

We are looking for reinforce our algorithm team!

About the job

The team you are joining is our expert group on Machine Vision. This means that creativity and problem solving is a considerable part of the daily work. Figuring out the best solution to an image processing problem generally requires both knowledge and experimentation. Another part of the job description is staying up to date with the latest research and evaluating methods for our needs. Sometimes adapting and accelerating such methods so that they work well in our applications and on our devices.

You will work closely together with colleagues in research and development related to current and upcoming image processing algorithms that are deployed directly into our devices. We work in most industries and have several different devices with built in intelligence. At SICK Linköping there’s a long history in 3D reconstruction and processing, but we also target 2D devices.

We are looking for you who

 • Are curious and unafraid to experiment and try new things, but also motivated to bring a solution all the way to a customer.
 • Have a passion for image processing, geometrical modelling, optimization or general problem solving in the machine vision domain.
 • Have an engineering or higher degree and have experience with the programming language C++, and preferably embedded development. Experience with other languages such as Lua or Python is also considered a plus.
 • Since we aim for a tight, self-directed and efficient team, your social skills are also highly valued.

We can offer you

 • Interesting algorithmic challenges with possibility of running and testing directly at your desk with actual hardware.
 • A truly friendly workplace where emphasis is placed on a culture of low prestige and helping each other.  For us, having fun at work is important!
 • We are at the forefront of innovation and development by always testing new things.

SICK is an international company and contact with developers all over the world is a natural part of the work. At SICK Linköping we are very proud of our work to be a healthy and attractive workplace. For several years, most recently in 2021, we have been named one of Sweden’s best workplaces according to the survey Great Place to Work. We work actively to reduce our climate footprint and we engage in various ways to contribute to society and increase diversity and well-being in our workplace.

Curious about our tools and solutions?

Have a look at the following links:

https://www.youtube.com/watch?v=0Us-dSCfUKw
https://www.youtube.com/watch?v=FeTZYjOvhRM

https://www.youtube.com/watch?v=5RaFXHs1qyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3nb_6MQgg
https://www.youtube.com/watch?v=tiAsmnsJqw0

For more information about the position contact:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.se, 013-36 21 41,

or

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950.

Please submit your application no later than 2022-06-08!  We make ongoing selections and appoint the position as soon as we have found the right person.

SICK är en världsledande leverantör av sensorer och sensorlösningar för industriella tillämpningar. Vi är ca 11 000 anställda i 50 länder och vårt huvudkontor ligger i Freiburg, Tyskland. SICK i Linköping är ett innovationscenter för Machine Vision och vi är 85 engagerade medarbetare med stort intresse för mjukvaruutveckling, bildanalys och visualisering. I mer än 35 år har vi på SICK i Linköping framgångsrikt utvecklat och levererat mjukvara för teknikledande produkter inom 2D och 3D vision, liksom systemlösningar för t.ex. robotstyrning och kvalitetskontroll.

 • Gillar du algoritmutmaningar inom Machine Vision?
 • Vill du utveckla nästa generations teknik för att minska resursslöseri och förbättra vår miljö?
 • Ser du dig själv som en skicklig utvecklare inom C++?

Vi söker förstärkning till vårt algoritmteam!

Om jobbet

Teamet du blir en del av är expertgrupp för datorseende där kreativitet och problemlösning är en betydande del av arbetsuppgifterna. Att hitta den bästa lösningen på ett bildbehandlingsproblem kräver i allmänhet både kunskap och experimenterande. Du behöver därför hålla dig uppdaterad med den senaste forskningen och utvärdera metoder för våra behov samt ibland anpassa och accelerera sådana metoder så att de fungerar bra i våra applikationer och på våra kameror.

Du arbetar i nära samarbete med kollegor inom forskning och utveckling relaterat till nuvarande och kommande bildbehandlingsalgoritmer som exekveras direkt på våra kameror. Vi verkar inom de flesta industrier och har ett flertal typer av kameror med inbyggd intelligens. På SICK Linköping finns en lång historia inom 3D-rekonstruktion och bearbetning, men vi arbetar också med 2D-bilder.

Vi söker dig som

 • Är nyfiken och orädd att experimentera och prova nya saker, men också motiverad att ta en lösning hela vägen till en kund.
 • Har en passion för bildbehandling, geometrisk modellering, optimering eller generell problemlösning inom Machine Vision.
 • Har en civilingenjörs- eller högre examen och erfarenhet av programmeringsspråket C++, gärna inom embedded-utveckling. Erfarenhet av andra språk som Lua eller Python är ett plus.
 • Eftersom vi strävar efter ett tajt, självstyrt och effektivt team, värderas även din sociala förmåga.

Vi kan erbjuda dig

 • Intressanta algoritmiska utmaningar med möjlighet att testa och utvärdera direkt vid ditt skrivbord med faktisk hårdvara.
 • En arbetsplats där det verkligen läggs vikt vid en kultur av prestigelöshet och att hjälpa varandra. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet!
 • Vi ligger i framkant av innovation och utveckling genom att alltid testa nya saker.

SICK är ett internationellt företag och kontakt med utvecklare över hela världen är en naturlig del i arbetet. På SICK Linköping är vi mycket stolta över vårt arbete med att vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Under flera år, nu senast 2021, har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt undersökningen Great Place to Work. Vi arbetar aktivt för att minska vårt klimatavtryck och vi engagerar oss på olika sätt för att bidra till samhället och öka mångfalden och trivseln på vår arbetsplats.

Nyfiken på våra verktyg och lösningar?

Kolla in nedanstående länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=0Us-dSCfUKw
https://www.youtube.com/watch?v=FeTZYjOvhRM

https://www.youtube.com/watch?v=5RaFXHs1qyg
https://www.youtube.com/watch?v=Xl3nb_6MQgg
https://www.youtube.com/watch?v=tiAsmnsJqw0

För mer information om tjänsten kontakta:

Daniel Rydström, Manager R&D Algorithm Team, daniel.rydstrom@sick.se, 013-36 21 41,

eller

Charlotte Axelsson, HR Manager, charlotte.axelsson@sick.se, 0739-209950.

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-08! Vi gör löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt person.