Business Sweden Italien initierar inom kort ett nytt pilotprojekt, vars syfte är att ge svenska företag en ingång till större affärsmöjligheter inom Smart City-investeringar i Italien.

Städerna Milano, Bologna och Florens har ambitiösa planer på att konvertera sig till smarta och uppkopplade städer de kommande åren, där lösningar för smart mobilitet, IoT och energieffektivisering kommer att implementeras i stor skala. Planerna finansieras av en kombination av europeiska medel (NGEU, 56 miljarder euro och Horizon Europe, 360 miljoner euro) och lokala budgetar.

Pilotprojektet, kallat “3 Smart Cities in Italy”, vänder sig till svenska små- och medelstora företag med ett innovativt erbjudande för den smarta staden och ett tydligt intresse för de italienska marknadsmöjligheterna.

Syftet med projektet är att underlätta för dess deltagare att delta i direkta affärsmöjligheter inom projekten, varför fokus kommer att ligga på möjlighetsanalys samt bearbetning av nyckelaktörer ansvariga för projekt/inköp inom projekten.

Tjänsten är kostnadsfri och varje deltagande företag kommer att få ca 60 timmar konsultstöd bestående av:

  • Individuellt skräddarsytt stöd för den specifika möjligheten
  • Möjlighetsanalys, bearbetning av stakeholders, uppföljning mm.
  • Erfarenhetsutbyte och nätverksmöjligheter mellan deltagande företag

Business Sweden mottar gärna intresseanmälningar och är självklart tillgängliga för ett digitalt möte för att presentera initiativet mer i detalj.

Vänligen kontakta Niklas Grybe, niklas.grybe@business-sweden.se, eller Rebecka Svensson, rebecka.svensson@business-sweden.se senast 10 mars för intresseanmälan.