24 OKTOBER, KLOCKAN 09 – 16
EBBEPARKS SHOWROOM, WESTMANSGATAN, LINKÖPING
ANMÄLAN: KLICKA HÄR!

Det finns många möjligheter att driva utvecklingsprojekt för företag genom bidragsfinansiering. Svenska staten, t ex Vinnova, Tillväxtverket och EU delar varje år miljontals kronor till enskilda företag eller en konstellation som tillsammans driver ett utvecklingsprojekt. Projektbudgeten är vanligtvis mellan 500 000 och 2 000 000 men det finns även större projekt på ca 10 miljoner.

Hur får man då tillgång till dessa projektmedel, och är det inte bara väldigt krångligt? Vi arrangerar ett Bootcamp på temat ”Utvecklingsprojekt genom bidragsfinansiering”. Under förmiddagen får ni träffa olika aktörer såväl finansiärer, bedömare och företag som fått bidrag för att få olika infallsvinklar på bidrag samt få en överblick över några av de bidrag som finns.

  • Åsa Wallin från Swelife som är ansvarig för utlysningar och även varit bedömare för ansökningar. Swelife, med fokus life science, och driver innovationsprogram på uppdrag av bland andra Vinnova.
  • Kalle Widelius från Online Voices Euorpe AB som driver projektet ”The Voice av Change” finansierat av Vinnova med ca 1,7 miljoner kr. Han har tidigare drivit utvecklingssatsningar med utvecklingscheckar från Almi.
  • Fredrik Larsson från NEFCO (The Nordic Environment Finance Corporation) som genom bidrag och annan finansiering stödjer projekt inom bland annat miljöteknik, internationalisering och hållbarhet. Totalt har man ca 40 olika fonder och är av Nordens största aktörer.
  • Ervin Alić, Group Manager – Small and Medium sized Enterprise Development från RISE med stor kunskap om SME-instrumentet inom Horizon 2020 som vänder sig till små- och medelstora företag för innovativa utvecklingsprojekt som kan finansieras med 500 000 till 25 miljoner kronor.

Efter lunch arbetar vi mer konkret. Hur kan ni, deltagande företag, arbeta med bidragsfinansiering? Vi utgår från aktuella utlysningar t ex Innovationsprojekt i företag och Utmaningsdriven innovation och utgår från era nulägen. Områden vi går igenom är:

  • Konkret – hur kan just ert företag jobba med bidragsfinansiering?
  • Vad krävs för att söka dessa medel?
  • Hur söker man?
  • Hur jobbar man i projektkonstellationer och med olika samarbetspartners?
  • Hur ska man tänka i ansökningsarbetet och hur skapar man förutsättningar för en riktigt bra ansökan