I region Sörmland har Swedish Scaleups bland annat inneburit att de har fått en tydligare bild av tillväxtbolagens potential och behov – och större möjligheter att ge rätt stöd.

Emma Göransson, projektledare på Create Business Incubator, säger att hon är ”supernöjd” med de resultat som Swedish Scaleups-projektet har lett till.

– Det har lett till en rad förbättringar för olika områden och intressenter. På regionnivå i Sörmland har vi till exempel fått en klarare bild av hur våra styrkor kan kompletteras med de övriga regionerna, och vilka vi ska rådfråga för att komma åt den regionens styrkeområden. Något som nu har blivit lättare, eftersom vi har hittat bra sätt att samarbeta mellan regionerna, säger hon.

Create, med säte i Västerås och Eskilstuna, är en av tio aktörer som har arbetat nära varandra i Swedish Scaleups. För deras del har projektet bland annat inneburit att de har fått en fördjupad insikt och förståelse för vilken kompetens och vilka specialiteter de andra aktörerna har.

Tacklar gemensamma utmaningar

En effekt är alltså att det går att komplettera varandra, men det har också visat sig finnas andra fördelar med de arbetsmässigt uppluckrade regiongränserna.

– Det har blivit uppenbart att vi har en del gemensamma utmaningar i östra Mellansverige. Då kan vi till att börja med se till att vi har en gemensam syn på dem, och sedan hitta sätt att tackla dem tillsammans.

Emma Göransson, projektledare på Create Business Incubator.

Emma Göransson lyfter också fram att de har fått en än tydligare bild av vilka bolag som finns i regionen.

– Vi ser både vilken potential och vilka behov som finns hos bolagen i regionen. Det gör att det blir väsentligt mycket lättare att pricka rätt i valet av vilka satsningar som behöver göras. Vi kan lätt bedöma vilka projekt som är mest relevanta för att möta just potentialen och behoven, säger hon.

Uppskattat med kompetent bollplank

När det gäller bolagen som har fått ta del av programmet, anser hon att en av de stora vinsterna har varit att ha ett bollplank som bestått av kompetenta och erfarna personer från storbolag och akademin.

– Jag har märkt att det har varit mycket uppskattat att kunna vända sig till någon som kan komma med tillförlitliga råd om vad som är viktigt i ett visst läge. Bolagen har fått en helt ny kompetensbas genom projektet.

De regelbundna erfarenhetsträffarna är något annat som har varit värdefullt för bolagen, menar hon.

– Där har de fått kontakt med andra som är i samma fas och kunnat ta del av deras erfarenheter och lära av varandra. Och då har det inte enbart varit bolag i Sörmland utan även i de andra regionerna, vilket gjort att de samlade erfarenheterna har blivit rejält mycket större. Dessutom ger vi bolagen möjlighet att utvidga sina nätverk i ÖMS-regionen.

På det sättet kan man säga att projektet har varit kompetenshöjande för bolagen, enligt Emma Göransson.

– Det har ju inte varit så att vi har utbildat dem, och det har inte heller behövts – de har haft kompetensen på plats, annars skulle de inte ha kommit så långt som de gjort. Men de har förstås fått nya insikter av att bolla utmaningar med experter.

Inriktat på operativt arbete

Emma Göransson tror att en av anledningarna till att Swedish Scaleups-projektet blivit framgångsrikt är att det har till stora delar har varit inriktat att arbeta operativt med bolagen.

– Det är lätt att låta tillväxtsatsningar röra sig på en mer strategisk nivå. Men i det här projektet har det verkligen hänt saker hos bolagen tack vare stödet de fått från Swedish Scaleups!

En annan framgångsfaktor som hon ser är att det nära samarbetet aktörerna emellan successivt har skapat ömsesidig tillit och förtroende.

– Till en början är det naturligt att vara lite osäker i ett samarbete, och man vill gärna visa sig från sin bästa sida. Men nu när vi har jobbat tillsammans så mycket så har det blivit ett allt öppnare klimat, där man vågar prata även om utmaningar och svårigheter. Då kan det bli riktigt givande för alla inblandade, säger Emma Göransson.