På bild: Karin Ackerholm från AI Sweden, Sofia Tegelid , Usify och Pontus Wärnestål, forskare och designer. Foto: Mirza Talovic

Hur kan vi arbeta med AI som ett designmaterial för att skapa bättre tjänster? Pontus Wärnestål och Karin Ackerholm presenterade för oss hur designers yrkesroll kan komma att förändras med AI och hur designkompetens kommer att spela en viktig roll i framtiden. 

Usify och AI Sweden bjöd in till en designpub med Pontus Wärnestål, forskare och designer som arbetat med design av digitala tjänster inom olika branscher. Med utgångspunkt från sin bok Design av AI-drivna tjänster som handlar om hur man designar med människan i centrum guidade han oss igenom hur interaktion- och tjänstedesign kan förbättra upplevelsen för människor och hur AI blir en del i skapandeprocessen. 

Artificiell intelligens skiljer sig från andra designverktyg genom sin förmåga att lära sig och anpassa sig till olika situationer. Därmed finns det potential för AI att effektivisera designprocessen genom att identifiera mönster och ge förslag på förbättringar.

 

Pontus Wärnestål.

Prediktion, adaptivitet och agens

Pontus berättade om prediktion, adaptivitet och agens – tre metoder för designers att ha i åtanke när man använder AI för att ta fram produkter. 

Prediktion handlar om AI:s förmåga att förutsäga saker utifrån statistisk sannolikhet, ungefär som autocorrect fungerar i mobilen när den ger oss korrigeringar eller förslag på ord som vi vill skriva härnäst. 

Adaptivitet handlar om personalisering och att göra produkter mer anpassningsbara och användarvänliga. Ett exempel är hur streamingtjänster föreslår filmer för dig som du borde gilla baserat på din profil och vad du tittat på tidigare.

Sist men inte minst: Agens är när AI används för att agera på användarens vägnar på ett självständigt sätt. AI-modellen kan fatta egna beslut baserat på inmatning av data från en människa och skiljer sig därmed från adaptivitet där AI-modellen anpassar sig utifrån data som matas in.  På detta sätt kan agens göra interaktionen med AI-tjänster mer smidig och användbar för användaren, eftersom AI kan agera självständigt för att erbjuda relevant och anpassad information och rekommendationer. 

Genom att gå tillbaka till de här stegen kan människan och tekniken mötas och fungera tillsammans, och skapa användarvänliga produkter. Eller som Pontus själv beskrev det: Human-AI-Augmentation. För något som tekniken inte besitter men som vi människor kan, är att ta egna beslut, eget tänkande och resonemang. När tekniken är ovanlig och ny pratar vi om den, och pekar ut att en viss lösning använder AI. Som med andra teknikskiften kommer det en punkt när AI-teknik är det normala att använda för att få ut nytta, då blir det som med webben och andra teknikskiften inte längre viktigt att peka ut att tekniken finns och det ses inte längre som en nyskapande teknik. Bra designlösningar med hjälp av AI kommer uppfattas som välfungerande och AI-tekniken blir en naturlig del av upplevelsen.  Det vill säga “as soon as it works no one calls it AI anymore”, citerat John McCarthy, forskare inom artificiell intelligens.

Karin Ackerholm.

Dags att flexa sina designmuskler

Karin Ackerholm som idag arbetar som projektledare för AI Sweden har en bakgrund inom kognitionsvetenskap och design och betonade kraften som designers har och att man ska passa på att flexa den designkompetens man besitter, då den kommer att spela en allt större roll i framtiden. 

Designers har en avgörande roll i att se till att rätt verktyg används för rätt situation. När är det egentligen relevant att använda AI-teknik av olika slag? Vad ska man applicera dem på? Designers har kompetens att stötta verksamheter att tillämpa AI så att det ger positiva effekter. Många är rädda för att samhället i detta nu håller på att bygga monster – men det är vi alla tillsammans som kan se till om det blir så eller inte. 

“Vi är mitt i en process där vi löpande håller på att forma de här teknikerna och deras användning. Det är en viktig roll för AI Sweden – att koppla ihop relevanta parter med varandra. Exempelvis de som är behovsägare med de som vet hur tekniken fungerar för att tillämpa rätt lösning på rätt problem. Där kommer designkompetens tydligt in för att identifiera, skapa och säkra värde,” säger Karin. 

Designkompetens kan vara relevant för att hitta rätt användarexempel där tekniken kan användas. Vad kan automatiseras och vad är en dum idé att automatisera inom en organisation när den går igenom sin AI-transformation? Det är frågor som designers kan komma att stöta på ännu mer i framtiden och med hjälp av designmetoder skapa än mer värde med  lösningar som använder AI-teknik.

 

Visst låter det spännande? Se hela föredraget här:

https://www.youtube.com/watch?v=djBtCsIn87g

Eventtips inom AI:

 

Tips till dig som vill veta mer om AI och design:

Andra poddar