Nu har den tredje träffen av AI Boost programmet gått av stapeln. Den här gången var fokus på hur man kan tillämpa AI. Som förberedelse för träffen fick de deltagande bolagen i AI Boost Programmet  i uppgift att ta med sig en idé som de skulle vilja utveckla inom bolaget och få input och tips på.

Deltagarna fick först en presentation av Fredrik Löfgren, VD på Dyno Robotics. Fredrik presenterade flertalet AI verktyg som går att köpa eller delvis utveckla själv. Vi fick en genomgång av hur ChatGPT kan användas för att skriva evenemangstester och projekt som de gjort med AI, exempelvis besöksroboten Elsa som finns på Flygvapenmuséet i Linköping. Vi hann även ta del av en snabbgenomgång av syntetisk data. Ett praktiskt exempel som lyftes fram var en äppelplockarrobot som hade genomgått träning med tusentals bilder av olika äppelsorter.

Sofia Tegelid, marknadschef på Usify var dagens andra talare som pratade om tjänstedesign och poängterade att det är viktigt för bolag att testa idéer tidigt för att spara pengar och att det är något som bolag generellt sätt är dåliga på och behöver förbättra. Att testa AI-lösningar är ett sånt typ av exempel. Med AI kommer även risk för partiskhet och inbyggda normer. Det kan man undvika genom att testa sina lösningar och produkter med kollegor eller andra oberoende parter för att komma vidare i sin utveckling. Att vara medveten om partiskhet är av avgörande betydelse när man arbetar med AI, eftersom det är viktigt att förstå hur AI kan påverka människor och beslut i ens omgivning.

Från vänster: Oscar Spaak, Sofia Tegelid och Fredrik Viksten.

Diskussioner fortlöpte efter respektive presentation där deltagarna fick möjlighet att prata med experterna på varje område, samt Fredrik Viksten, AI-rådgivare på AI Sweden. Det var allt ifrån hur man strukturerar data, hur man med hjälp av AI kan nå nya kundgrupper, vilka AI-verktyg man kan testa, till olika tjänster för bild och visualisering inom kommunikation och marknadsföring – när kan man leja bort ett visst arbete och när är det bra att anställda på bolaget får lära sig verktygen inhouse? 

Nästa träff för AI Boost är i maj och markerar avslut på programmet med gästtalare och möjlighet bredda perspektiven inom andra teknikområden.

AI Boost är ett program som leds av Oscar Spaak, AI Change Agent på Linköping Science Park i syfte att hjälpa bolag i att identifiera vart och hur AI kan tillämpas i den egna organisationen. Läs mer här.