Under Afternoon AIoTea som arrangerades av AI Sweden och IoT World stod datadrivna arbetssätt med hjälp av AI och Internet of Things på schemat.

Östgötatrafiken inledde med att berätta om deras mål att få så många som möjligt att välja kollektivtrafiken men även att se det som ett smidigt och bekvämt resealternativ. För att uppnå detta analyserar de stora mängder data för att optimera trafiken efter vem som vill åka vart och när. Data som analyseras är allt ifrån bussarnas platsinformation och information från appen till resebeteenden för olika biljettyper. Östgötatrafikens data av detta slag är öppen och de uppmuntrade alla till att testa göra bra saker med hjälp av den. 

Eftermiddagens andra talare var Claes Orsholm, VD från Savantic som berättade om vissa utmaningar med AI och IoT. Bland annat sensorer och kameror som kontrollerar spårbeträdandelarm och hur man undviker falsklarm i sådana system. Claes avslutade med att skicka med några punkter som skapar affärsnytta med AI och IoT. 

  • Skapa en gemensam dataplattform för hela verksamheten. 
  • Ta fram en datastrategi och utse en dataägare.
  • Se till att ha tillräcklig teknisk kompetens vid upphandling. 

Savantic jobbar även med samverkansprojektet IoTak som handlar om att ta reda på hur gröna tak gynnar miljön för invånare i Järfälla kommun, läs mer här: Gröna och smarta tak – en testarena för mätning av miljöeffekter och biologisk mångfald – Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se)

Se den inspelade föreläsningen här.