Att hitta rätt talang kan vara en stor utmaning för företag, särskilt för startups. Detta gäller särskilt för små, internationella företag som Acorai, en svensk startup som specialiserat sig på att utveckla medicinsk utrustning för sjukhus, som till exempel en icke-invasiv hjärtmonitor.

Dan Vikström, HR-chef på Acorai, berättar att företaget kämpade för att hitta rätt specialiserade akademiker. Sedan upptäckte de Switch to Swedens matchmakingverktyg som hjälpte dem att få kontakt med högspecialiserade akademiska talanger i Sverige, närmare bestämt Marie Skłodowska-Curie Fellows. Dessutom har de använt LinkedIn som rekryteringsverktyg, men förlitar sig också på sitt eget nätverk och branschkonferenser för att hitta rätt personer.

– Vi försökte rekrytera specialiserade akademiker på andra sätt, med hjälp av universitet och så vidare, men det har varit svårt, de kan vanligtvis inte hjälpa oss. Med talanger, när det gäller att kombinera sin kunskap med vad vi behöver, har det varit en utmaning att hitta rätt expertis.

På frågan om företagets talangbehov betonar Dan Vikström vikten av erfarna individer inom alla områden, särskilt inom produktutveckling. Dessutom är Acorai alltid på jakt efter praktikanter och Dan tycker att de kan vara till stor hjälp inom akademiskt skrivande och andra områden. Under februari och mars 2023 har Acorai varit involverade i ett praktik- och studentprojekt med Lunds universitet genom Sustainalink.

Acorai har lyckats bygga ett mångsidigt och mycket kompetent team av 15 heltidsanställda och ett antal konsulter och praktikanter. Teamet är utspritt på flera platser, med anställda i olika delar av Sverige, Storbritannien, USA, Spanien och Frankrike. Denna mångsidiga geografiska spridning gör att Acorai kan vara närmare marknaden när de lanserar sina produkter.

– Alla våra anställda är internationella och de tillför nya idéer och nya sätt att göra affärer. Vi har människor från 12 länder nu och det har aldrig varit ett problem. Det har gett mer glädje än bekymmer överlag, säger Dan.

Dan Vikström, HR-chef på Acorai

Men det går inte att bortse ifrån att rekrytering av internationella talanger också kommer med en del utmaningar. På ett litet företag görs många anställningar ofta direkt av VD. Med snabb tillväxt kan det uppstå svårigheter för VD:ar att ta sig tid att hantera alla rekryteringsuppgifter. För att övervinna denna utmaning försöker Acorai involvera fler människor i anställningsprocessen och differentiera deras roller mer i takt med att företaget växer.

När affärslandskapet fortsätter att utvecklas inser fler företag värdet av att arbeta med internationella talanger. För att dra fördel av detta anser Dan att företag måste anta ett öppet och flexibelt förhållningssätt, särskilt om de är ett företag som arbetar på distans. Men om ett företag är lokaliserat i en specifik region finns det fortfarande mycket arbete som kan göras för att fullt ut utnyttja potentialen hos internationella talanger.

Doktorander och forskare som vill öka sina chanser att bli anställda av företag i Sverige kan också spela en roll för att maximera potentialen för internationella talanger. Dan tror att nyckeln är att bli involverad i matchmaking.

– Matchmaking är den största faktorn för att öka chanserna för doktorander och forskare att anställas av företag i Sverige, säger Dan. Genom att ansluta till lokala organisationer och nätverk kan de få en bättre förståelse för företagens behov och visa sitt värde som en potentiell anställning.

Acorai hjärtmonitorenhet

Genom Switch to Swedens matchmaking-verksamhet som matchar företag med Marie Skłodowska-Curie-stipendiater fick Acorai en framgångsrik matchning med postdok Johannes Gladisch som i vintras började sin resa i företaget.

– När vi träffade Johannes hade han precis den kompetens vi letade efter. Vi behövde någon utifrån med en annan syn och perspektiv på saker och ting, konstaterar Dan.

Acorais framgång med att bygga ett mångsidigt, skickligt team visar att med rätt tillvägagångssätt och verktyg är det möjligt att hitta rätt personer för att hjälpa ett företag att växa och lyckas!