För att Sverige ska nå sina klimatmål behövs fler energieffektiviserande innovationer som hjälper oss spara energi och framför allt behöver fler ställa om till mer energieffektiva och hållbara lösningar. Nu tilldelar Energimyndigheten ett uppdrag till Linköping Science Park, LEAD och Cleantech Östergötland att arbeta för ökad kommersialiseringen av energiinnovationer för att hjälpa dem nå marknaden.

Linköping Science Park, LEAD och Cleantech skapar tillsammans en av de sex innovationsmiljöer som tilldelats Energimyndighetens uppdrag som kommer pågå under tre års tid. Trion tilldelas totalt 4,5 miljoner för att genomföra uppdraget. Tillsammans ska man göra satsningar och skapa aktiviteter för att öka kommersialiseringstakten av innovationer som bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen.

– Linköping Science Park, LEAD och Cleantech Östergötland täcker tillsammans in företag i alla olika stadier, från tidig startup till väletablerad. Tillsammans sitter vi också på ett stort och starkt nätverk med intresse och kompetens inom energiområdet, säger Daniel Kullgard, projektledare på Linköping Science Park.

Under de kommande tre åren kommer man arbeta med projekt som riktar sig både mot investerare och företag för att nå ut lokalt och regionalt med Energimyndighetens nationella finansiering samt internationella främjandeinsatser till små och medelstora företag. Och även arbeta för att öka samverkan i det befintliga innovationssystemet på lokal, regional samt nationell nivå genom värdeskapande samarbeten.

Exempel på insatser som kommer göras är utbildningar för investerare, ett program inom Swedish Scaleups om hur ökad medvetenhet om hur Co2 bidrar till ökad tillväxt och Cleantech Östergötland kommer arrangera Pitch & Match-sessioner, en serie evenemang där utvalda miljöteknikbolag har fått pitcha sina lösningar för behovsägare inom bland annat bygg och fastighetssektorn, som står för en ansenlig del av Sveriges totala klimatpåverkan.