Lekfullt IoT (Play IT)

Projektet syftar till att med hjälp av IoT utveckla nya koncept och tekniker för att skapa förändringsbara IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade…

Läs mer här!

KoDa

Kollektivtrafikens datalabb syftar till att tillhandahålla öppna data i realtidsformat tillsammans med historiska data och annoterade dataset för applikationer som…

Läs mer här!

Kollektivtrafikens datalabb

I KoDa tillhandahålls och lagras data från kollektivtrafiken samt verktyg för databearbetning. Genom KoDa förbättras förutsättningarna för att skapa värde…

Läs mer här!

Hot Remote 2.0

Idag uppstår effekttoppar när fjärrvärmeanslutna fastigheter har behov av varmvatten vid samma tidpunkter. Under dessa tillfällen behöver spetsbränsle, såsom olja…

Läs mer här!

Uppkopplade avlopp

Syften med projektet är att undersöka hur sensorer som kan läsa av vattennivåer kan förebygga avloppsunderhåll och minska användandet av…

Läs mer här!

Testbädd Ebbepark 2020

Ebbepark ska fungera som ett skyltfönster för utvecklare, innovatörer och företag, där de ges möjligheten att testa och vidareutveckla sina…

Läs mer här!

Iot-väskan Flex

Projektet undersöker dels hur IoT-väskan kan användas i skolmiljö för att bemöta nyfikenhet och intresse hos elever. Väskan ger lärarna…

Läs mer här!

När går bussen?

Nationellt har vi idag 1,6 miljarder ombordstigningar i landet varav 53% är på bussar. Östgötatrafikens uppdrag är att erbjuda en…

Läs mer här!

Workshop om sensorer

Bland offentliga aktörer är kunskapen om sensoren begränsad, vilket leder till att Internet of Things- lösningar ofta tar lång tid…

Läs mer här!

Testbed Kungsgatan

Projektet Testbed Kungsgatan ska etablera en Internet of Things-testbädd (IoT) vid Kungsgatan i Norrköping och där utveckla metoder för att…

Läs mer här!

City as a Platform

City as a Platform – CaaP – är ett strategiskt innovationsprojekt som samlar kommuner vilka kommer att utforska, testa, implementera…

Läs mer här!

Agtech 2030

Agtech 2030 är ett Vinnväxtinitiativ för att bygga upp en innovationsmiljö och aktivera en kraftsamling med siktet inställt mot morgondagens…

Läs mer här!

Printed Electronics Arena

PEA är ett innovationskluster som för akademiska forskningsresultat och industriella tillämpningar och behov närmare varandra. PEA drivs av RISE, Research…

Läs mer här!

Spar Bevar

Målet med Spar Bevar är att utveckla ett molnbaserat digitaliseringsramverk för energioptimering och underhåll av historiska byggnader. Projektet kommer undersöka…

Läs mer här!

Enkelt och tryggt hemma

Linköpings kommun har tillsammans med det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden, Utsikt bredband och Rise initierat ett samverkansprojekt med syfte att stödja…

Läs mer här!

Smarta containrar

I projektet undersöks nyttorna av uppkopplade containtrar. Som hur man genom fjärravläsning via sensorer kan få ökad insikt om hur…

Läs mer här!

Smart city connection

Smart City Connection, mötesplatsen för LoRaWAN, Internet of Things och smarta samhällen, anordnades i Mjärdevi Science Park i april 2019….

Läs mer här!