IoT World arbetar för att accelerera användandet av IoT-lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Det är en öppen kunskapsplattform med testmiljöer där medlemmarna delar erfarenheter och samskapar nya innovationer.

IoT Worlds erbjudande:

  • Vi bjuder in till regelbundna nätverksträffar och workshops där vi delar erfarenheter och samskapar innovationer.
  • Genom vårt digifysiska showroom sprider vi resultat och delar erfarenheter.
  • Vi stöttar med processer för att initiera och utveckla innovationsprojekt.
  • Vårt lab är en plats för test där vi kan dela utrustning.
IoT Worlds erbjudande, community för Internet of things
IoT Worlds erbjudande.

IoT World är för dig:

Näringsliv – Som kan erbjuda IoT-lösningar, verktyg eller processer för att analysera, utveckla och implementera. 

Akademi – Universitet och forskningsinstitut som kan verifiera forskningsresultat eller söker uppslag till ny forskning. 

Offentliga aktörer – Som söker nya samarbeten eller vill dela sina erfarenheter med andra för att öka förmågan att använda IoT för sin verksamhetsutveckling. 

Utvecklingsmiljöer – Existerande utvecklingsprojekt som vill stärkas genom att delta i IoT World. 

Som medlem får du:

– Delta i nätverksträffar med våra övriga medlemmar och partners. 
– Delta i workshops med syfte att initiera nya projekt.
– Delta i årligt strategimöte för att besluta om kommande års inriktning.
Gör din intresseanmälan via formuläret så tar vi snart kontakt med dig. Välkommen!