Digital accompaniment in public transport

https://www.youtube.com/watch?v=HHzadNY-JyM Clients: National Association of the Visually Impaired Östergötland Project participants: Gaia, LiU, RISE, VTI, Östgötatrafiken ChallengeAccessibility work in public transport often focuses on physical environments, vehicle design and available information about travelers and tickets. The solution to these is often new infrastructure and new gadgets, which is costly. At the same time, there are…

Läs mer…

Automatisk ruttplanering ska förhindra onödiga resor

Projektdeltagare: Östgötatrafiken, Attentec Utmaning Idag genomförs ungefär 5600 resor genom Östgötatrafiken dagligen och 62% av dessa är så kallade beställningsresor. En beställningsresa kan tillexempel vara färdtjänst eller sjukresa. För att beställningsresorna ska fungera bra behövs ett system för legitimering, där det dels framkommer om resenären är berättigad resan och om hen har specifika behov av…

Läs mer…

Hot Remote 2.0

Idag uppstår effekttoppar när fjärrvärmeanslutna fastigheter har behov av varmvatten vid samma tidpunkter. Under dessa tillfällen behöver spetsbränsle, såsom olja och kol, användas för att värma upp vattnet. Detta resulterar i dyra effekttoppar, ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer…

Uppkopplade avlopp

Syften med projektet är att undersöka hur sensorer som kan läsa av vattennivåer kan förebygga avloppsunderhåll och minska användandet av bräddavlopp. För att därigenom reducera risken för miljöpåverkan och saneringsarbeten samt minska rapporteringen till miljökontoret.

Läs mer…

Testbädd Ebbepark 2020

Ebbepark ska fungera som ett skyltfönster för utvecklare, innovatörer och företag, där de ges möjligheten att testa och vidareutveckla sina produkter och tjänster. Målet är att snabba på omställningen till en hållbar samhällsutveckling med stort fokus på samtliga hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och miljö.

Läs mer…

Iot-väskan Flex

Projektet undersöker dels hur IoT-väskan kan användas i skolmiljö för att bemöta nyfikenhet och intresse hos elever. Väskan ger lärarna en chans att visa innovativ teknik och ger ett diskussionsunderlag kring hur tekniken används idag och på vilka sätt IoT kan underlätta och lösa problem nu och i framtiden.

Läs mer…

När går bussen?

Nationellt har vi idag 1,6 miljarder ombordstigningar i landet varav 53% är på bussar. Östgötatrafikens uppdrag är att erbjuda en enkel, trygg och bekväm resa och vara ett pålitligt alternativ till bilen. För att uppnå detta behöver de, och all övrig kollektivtrafik, kunna erbjuda svar på frågorna: ”När går bussen?” och ”När kommer bussen fram…

Läs mer…

Workshop om sensorer

Bland offentliga aktörer är kunskapen om sensoren begränsad, vilket leder till att Internet of Things- lösningar ofta tar lång tid att införa. De offentliga aktörerna tycker det är svårt att förstå vilka sensorer som finns att tillgå som standardiserade lösningar, hur förhållandet mellan pris och prestanda på dem ser ut och när det krävs skräddarsydda…

Läs mer…