Parter | IoT World

WE ARE IOT WORLD

IoT World är ett regionalt iniativ med bas i Östergötland, inriktad främst på innovation och regional tillväxt inom området Internet of Things.
Här kan du se en översikt över vilka parter som är anslutna.

Linköping Science Park

Linköping Science Park is a world-class innovation hotspot – with 7 000 brilliant minds and more than 450 companies inspiring Linköping – and the globe – with technology, services and an explorative mindset. It is the home of leading tech companies such as Sectra, IFS and Autoliv, as well as pioneering startups like Amra, XM Reality and Senion. It is a place where businesses grow and break frontiers in close collaboration with academia and talents.

RISE

RISE är en unik kraftsamling för att öka samhällets innovationstakt. Genom att samla flera forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer i en innovationspartner skapar vi bättre förutsättningar för samhällets problemlösare.

Vi samlas kring utmaningar, och organiserar oss därefter. Experter inom helt olika områden löser tuffa problem och tänker nytt tillsammans. Beroende på utmaning och uppdrag kan vi ta olika roller i innovationssystemet, och när det behövs skapar vi en ny.

Vi ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Linköpings Universitet

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.  Universitetet har 32 000 studenter och 4 000 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Polisen NFC

NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. 1 januari 2015 bildades NFC av tidigare SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, och de tekniska rotlarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

De flesta kriminaltekniska undersökningar utförs på uppdrag av rättsväsendet, det vill säga polis, åklagare och domstol. NFC ansvarar för hela den forensiska processen inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet.

Forskning, utveckling, information, utbildning samt expertstöd inom hela det kriminaltekniska området ingår i NFC:s uppdrag.  Utöver det hanterar vi i vissa fall undersökningar för enskilda uppdragsgivare.

Peltarion

Peltarion provides an operational AI platform for producing real-world AI applications at scale and at speed. It’s user-friendly, intuitive and end to end.

Over 300 companies and organizations have used Peltarion’s AI technology including NASA, Tesla, iZettle, General Electric, Dell, BMW, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group and the Universities of Harvard, MIT and Oxford. Peltarion was founded in Stockholm, Sweden in 2004.  

Region Östergötland

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. 

Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. 

Regionen leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa. 

Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik i länet.

Östergötatrafiken

Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. Vi planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn med målet att ge dig som kund en enkel, trygg och bekväm resa och ett bra och pålitligt alternativ till bilen. Vi arbetar bland annat för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och ha nöjda kunder. Utformningen av våra resor och tjänster ska också bidra till ett klimatpositivt samhälle.

Utsikt Bredband

Vi vill att alla ska kunna ägna sig åt just det som gör vardagen till en bra dag, på jobbet och hemma och att alla har tillgång till ett bredband som klarar både dagens och framtidens digitala tjänster. Med bredband via fiber får du ett nät som är snabbt och säkert utan avbrott och begränsningar. Oavsett vilka tjänster du använder och hur många personer som är uppkopplade samtidigt, kan du lita på ditt bredband – varje dag, dygnet runt – som en självklar och naturlig del av din digitala vardag –  idag och imorgon. 

Vårt fibernät når drygt 55 000 hushåll och företag i Linköping, Mjölby, Katrineholm och Borensberg och löser behov av snabba kommunikationslösningar och hög kapacitet – nu och för framtiden. Hos oss erbjuder flera leverantörer tjänster för internet, TV och telefoni. Det ger stor valfrihet. Dessutom finns vi lokalt– det ger både hög tillgänglighet och bra support.

Sankt Kors

Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Vi gör det framför allt genom att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring. Vreta Kluster AB är vårt dotterbolag där vi driver verksamheten för utveckling av de gröna näringarna. Genom Dukaten Parkering bidrar vi till att göra Linköping tillgängligt, framkomligt och säkert. Sankt Kors ägs till 100 procent av Linköping Stadshus AB.

Attentec

Vi på Attentec drivs av att utveckla just de specifika lösningarna som förenklar och förbättrar våra kunders vardag. Att som specialist inom våra expertområden få sätta oss in i våra kunders utmaningar och bidra till att förbättra deras värld är vår målsättning, drivkraft och det som får oss att älska vårt jobb.

Attentecs kultur bygger på att ständigt bygga kompetens, fokusera på rätt lösning, ha ett agilt förhållningssätt, en öppen kommunikation och ett tydligt ansvarstagande. Det gör att vi kan utveckla mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.

Ericsson

Ericsson är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till tjänsteleverantörer. Omkring 40 procent av världens mobiltrafik går genom nät byggda av Ericsson. Vi utvecklar spjutspetsteknologi och tjänster som är enkla att implementera, använda och skala efter behov, vilket bidrar till våra kunders framgång i den digitaliserade världen. I mer än 140 år har våra idéer, vår teknik och våra medarbetare bidragit till att utveckla världen, människor, företag och samhället i stort.

Stångåstaden

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.​it till att utveckla världen, människor, företag och samhället i stort.

Tekniska verken

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

Cybercom

We help you capture opportunities in the connected world. By combining technical edge with strong business insights we provide solutions that are innovative and enhance sustainability.

Sigma Connectivity

— Our complete in-house capability to innovate, create, and develop connected solutions and devices make us unique.

Together with our customers, we create value and growth with connected devices and solutions.

Gaia

  • Välkommen till Gaia! I 25 år har vi jobbat med att göra våra kunders digitala grejer smarta, snygga och enkla att både fatta och älska. Vi drivs av nyfikenhet, hjärta och engagemang och en tro på att teknik är fantastisk, men bara som möjliggörare för att skapa vettiga och schyssta lösningar.
  • Gaia har alla byggstenar som ingår i en framgångsrik digitalisering. Vi hjälper dig med ett enskilt moment eller helheten. Vi tar vara på det som är unikt hos dig och skapar en digital plattform som ger dig smartare affärer, vässad verksamhet och nöjdare kunder.

HPE

We Are In the Acceleration Business: We help customers use technology to slash the time it takes to turn ideas into value. In turn, they transform industries, markets and lives.

Some of our customers run traditional IT environments. Most are transitioning to a secure, cloud-enabled, mobile-friendly infrastructure. Many rely on a combination of both. Wherever they are in that journey, we provide the technology and solutions to help them succeed