Pågående projekt | IoT World

Hot Remote 2.0

Idag uppstår effekttoppar när fjärrvärmeanslutna fastigheter har behov av varmvatten vid samma tidpunkter. Under dessa tillfällen behöver spetsbränsle, såsom olja och kol, användas för att värma upp vattnet. Detta resulterar i dyra effekttoppar, ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer…

Testbädd Ebbepark 2020

Ebbepark ska fungera som ett skyltfönster för utvecklare, innovatörer och företag, där de ges möjligheten att testa och vidareutveckla sina produkter och tjänster. Målet är att snabba på omställningen till en hållbar samhällsutveckling med stort fokus på samtliga hållbarhetsaspekterna; social, ekonomisk och miljö.

Läs mer…

Iot-väskan Flex

Projektet undersöker dels hur IoT-väskan kan användas i skolmiljö för att bemöta nyfikenhet och intresse hos elever. Väskan ger lärarna en chans att visa innovativ teknik och ger ett diskussionsunderlag kring hur tekniken används idag och på vilka sätt IoT kan underlätta och lösa problem nu och i framtiden.

Läs mer…

Smarta containrar

I projektet undersöks nyttorna av uppkopplade containtrar. Som hur man genom fjärravläsning via sensorer kan få ökad insikt om hur kärl fylls och med vilket avfall. Insikterna från projektet skulle ge Tekniska verken möjlighet att tömma behållarna vid behov samt ytterligare anpassa avfallssystemet efter sina kunder.

Läs mer…