Labbet | IoT World

En testmiljö där IoT- projekt får växa fram och utvärderas

I IoT-Worlds labb kan du som är student eller partner i hubben utföra dina tester eller låna med dig utrustning. Labbet finns i B-huset på Campus Valla, Linköpings universitet. 

Labbet är utrustat med:
Labbet är utrustat med:

Laserskärare
RFID-utrustning
NFC-utrustning
Lödstationer
Allmän elektronik

Ta en snabb koll in i labbet!

Har du frågor, vill boka labbet eller låna utrustning?

Mejla vår tekniska koordinator Torbjörn Eriksson här!