Bli medlem! | IoT World

IoT World arbetar för att accelerera användandet av IoT-lösningar för en hållbar samhällsutveckling. Det är en öppen kunskapsplattform med testmiljöer där medlemmarna delar erfarenheter och samskapar nya innovationer. 

IoT World är för dig:

Näringsliv – Som kan erbjuda IoT-lösningar, verktyg eller processer för att analysera, utveckla och implementera. 

Akademi – Universitet och forskningsinstitut som kan verifiera forskningsresultat eller söker uppslag till ny forskning. 

Offentliga aktörer – Som söker nya samarbeten eller vill dela sina erfarenheter med andra för att öka förmågan att använda IoT för sin verksamhetsutveckling. 

Utvecklingsmiljöer – Existerande utvecklingsprojekt som vill stärkas genom att delta i IoT World. 

– Delta i nätverksträffar med våra övriga medlemmar och partners. 
– Delta i workshops med syfte att initiera nya projekt.
– Delta i årligt strategimöte för att besluta om kommande års inriktning.
Gör din intresseanmälan via formuläret så tar vi snart kontakt med dig.