Avslutade projekt | IoT World

Automatisk ruttplanering ska förhindra onödiga resor

Projektdeltagare: Östgötatrafiken, Attentec Utmaning Idag genomförs ungefär 5600 resor genom Östgötatrafiken dagligen och 62% av dessa är så kallade beställningsresor. En beställningsresa kan tillexempel vara färdtjänst eller sjukresa. För att beställningsresorna ska fungera bra behövs ett system för legitimering, där det dels framkommer om resenären är berättigad resan och om hen har specifika behov av…

Läs mer…

När går bussen?

Nationellt har vi idag 1,6 miljarder ombordstigningar i landet varav 53% är på bussar. Östgötatrafikens uppdrag är att erbjuda en enkel, trygg och bekväm resa och vara ett pålitligt alternativ till bilen. För att uppnå detta behöver de, och all övrig kollektivtrafik, kunna erbjuda svar på frågorna: ”När går bussen?” och ”När kommer bussen fram…

Läs mer…

Workshop om sensorer

Bland offentliga aktörer är kunskapen om sensoren begränsad, vilket leder till att Internet of Things- lösningar ofta tar lång tid att införa. De offentliga aktörerna tycker det är svårt att förstå vilka sensorer som finns att tillgå som standardiserade lösningar, hur förhållandet mellan pris och prestanda på dem ser ut och när det krävs skräddarsydda…

Läs mer…