Lecture

Utbildning: Informations- och cybersäkerhet

  • 7 May, 13:00-17:00
  • LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping
Sign up

Varmt välkommen till en halvdagsutbildning där du får grunderna i informations- och cybersäkerhet, gällande lagstiftning, samt informationspåverkan och AI som verktyg. Utbildningen riktar sig till dig som är ledamot i styrelse eller ledningsgrupp och behöver känna till ditt ansvar och förstå hur den här logiken fungerar.

Informations- och cybersäkerhet är numera högrelevant för företag och medarbetare oavsett bransch. Det beror dels på det säkerhetspolitiska läget och dels på att brottslighet flyttar till den digitala sfären. Få företag saknar digitala tillgångar och för både enskild person och för ett företag kan förlusten av data, eller bara hinder att nå den under en period, snabbt bli ett stort verksamhetsproblem.

I år blir EU direktivet NIS 2 Svensk lag om säkerhet i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster, vilket innebär skärpta krav på chefsansvar, incidentrapportering, leverantörskedjor och tillsynsåtgärder. Fler företag än någonsin räknas som samhällsviktiga, tex livsmedelsproduktion och verkstadsindustri. Lagförslaget lanseras i februari och åtgärderna ska vara vidtagna i oktober. Dessutom förändras hotbilden ständigt med teknologiutvecklingen, så här gäller det att hänga med.

Den 7 maj bjuder Cyberly Kluster i samverkan med Östsvenska Handelskammaren på en halvdagsutbildning i Linköping. Utbildningen kombinerar teori och grupparbete.

Programmet genomförs av Cyberly, men evenemanget är endast öppet för medlemmar i Östsvenska Handelskammaren.

Varmt välkommen!