Contact

Bengt Rundqvist

bengt.rundqvist@cordinator.se

0709-312182

Cordinator Företagshälsa erbjuder anpassad företagshälsovård åt företag i hela Östergötland. Vår ordinarie mottagning i Linköping finns nära Mjärdevi  på Brigadgatan 26 (Garnisonsområdet) men är man tillräckligt många kan vi även utföra vissa hälsoundersökningar/provtagningar på plats hos företagen i Mjärdevi . Vi har även tagit fram en anpassad hälsoundersökning med fokus på tjänsteföretag som passar de flesta företagen i Mjärdevi.

Det är idag väldigt vanligt att erbjuda sina anställda företagshälsa och anpassade hälsoundersökningar/livsstilsanalyser som en del i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Då vi på Cordinator Medical Service även arbetar med försäkringsbolagen erbjuder vi också bra tjänster till de företag som har sjukvårdsförsäkringar till sina anställda. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt tjänsteutbud till företagen i Linköping Science Park. Ni kan läsa mer om oss och våra tjänster på www.cordinator.se.